Styret

Eiker Eiendomsutvikling AS er et aksjeselskap med eget styre. Aksjene eies av Øvre Eiker kommune.

Vårt nåværende styre består av disse medlemmene:

George H. Fulford
Styreleder

Styremedlemmer:

Kirsten Wolff, Berit Bakkane og Per Mikkelsen.