Velkommen til Eiker Eiendomsutvikling AS

Vi er et eiendomsselskap som er eid av Øvre Eiker kommune. Vår viktigste oppgave er å være et verktøy for kommunens strategi for stedsutvikling og eierskap i strategiske eiendommer. I tillegg skal vi utvikle selskapets eiendommer for over tid å bidra positivt til kommuneøkonomien.