Om oss

Eiker Eiendomsutvikling AS er eid av Øvre Eiker Kommune. Vår viktigste oppgave er å være et verktøy for kommunens strategi for stedsutvikling og eierskap i strategiske eiendommer. I tillegg skal vi utvikle selskapets eiendommer for over tid å bidra positivt til kommuneøkonomien.

Vi har fokus på langsiktig verdiskapning, og ved å legge forretningsmessige prinsipper til grunn for vår virksomhet, skal vi over tid gi vår eier en forretningsmessig avkastning og utbytte.

Eiker Eiendomsutvikling AS startet 1. mai 2003. Selskapet er en videreføring av Øvre Eiker Tomteselskap. I 2021 ble selskapets portefølje av eiendommer som var knyttet til kommunens behov for tildeling til vanskeligstilte fisjonert ut og fra 2022 overført til Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF.

Dagens Eiker Eiendomsutvikling AS består dermed av strategiske eiendommer for kommersiell utvikling.

Vår visjon er «Sammen utvikler vi varige verdier».