Åpningstider

Kontoret er åpent

09.00-15.00 mandag til fredag

 

Telefonen er betjent 

08.00-16.00 mandag til fredag

Tlf. 32 75 59 59

Meld deg på vårt nyhetsbrev

FIDA Eiendom as


Randi Eng i Fida Eiendom as ser fram til byggestart like etter ferien nå som rivingstillatelsen og igangsettingstillatelsen for grunnarbeidene til den nye Joker-butikken på Darbu er i orden. (Foto: Roy’s Pressetjeneste)


Snarlig byggestart for ny butikk og kafé på Darbu
 
Etter å ha ventet på nødvendige kommunale tillatelser, er det nå klart for en snarlig byggestart på Darbu. Fida Eiendom AS, som eies av over 60 lokale aksjonærer, står bak utviklingen og utbyggingen. Prosjektet er det største stedutviklingsprosjektet i nyere tid på Fiskum.
 
Joker-butikken på Darbu er liten, gammel og slitt. En ny og moderne butikk på ca. 500 kvm. er derfor svært så etterlengtet. Rett etter ferien kan arbeidene starte opp ettersom både rivingstillatelse for den gamle kroa er gitt og igangsettelse av grunnarbeidene. Riktignok noe forsinket i forhold til opprinnelige planer.
 
Det er selskapet Fida Eiendom as som står for utbyggingen. Dette består av over 60 lokale eiere, og de har engasjert Eiker Eiendomsutvikling as til å stå for byggeprosessen. Randi Eng er engasjert til å lede prosessen fra til ferdigstillelse i samarbeid med entreprenøren Peab as.
 
- Prosjektet er blitt noe forsinket, og det er selvsagt beklagelig, men nå har vi de nødvendige godkjennelser for å starte opp så snart ferien er over. Det betyr at den gamle kroa skal rives og vi skal grave ut nabotomta for å gi plass til en ny Joker-butikk på 500 kvm. her, sier Randi Eng.
 
Hun understreker viktigheten av å opprettholde dagens butikkdrift inntil ny butikk står klar. - Skulle Joker måtte stenge, endrer folks handlemønster seg raskt. Da ville det kanskje ikke vært mulig å få kundene tilbake, sier hun.
 
Stedsutvikling
I forbindelse med den nye butikken, skal det også bygges en egen kafé som skal driftes av Mona Urdalen og Brit Tyse - begge lokale kvinner. Kalsvang Kafé og Catering skal virksomheten hete, og får fasade ut mot riksveien.
 
Etter at butikken er bygget, skal det vurderes hva som skal skje med den øvrige eiendomsmassen på stedet. Dagens butikk må enten rives eller bygges om. Darbu mangler et forsamlingslokale, og dette er noe som utbyggerne vil diskutere sammen med blant andre grendeutvalget og lokale interessenter.
 
Selskapet er også interessert i å kjøpe forsamlingshuset Karlsvang rett over gata, men en rettstvist som ikke angår Fida Eiendom direkte, har satt en foreløpig stopper for dette.
 
- Vi ønsker å lage et stedsutviklingsprosjekt på Darbu der vi kan bygge leiligheter og andre tilbud i tilknytning til butikken. Stedet trenger en oppgradering for å betjene en stadig voksende befolkning, sier Randi Eng.
 
Hun vet ikke nøyaktig når butikken og den nye kafeen vil kunne stå ferdig. Etter planen skal dette skje inneværende år, men ser ikke bort i fra det kan bli rett over nyttår i stedet.
 
Byggetrinn én med butikk og kafé er kostnadsberegnet til 12 mill. kroner pluss mva. Da er 1,5 mill. i egenkapital i form av tomta tatt med. Men i et byggetrinn to vil det bli investert ytterligere millioner om alt går slik selskapet tenker seg det.
 

 


Tilbake Tilbake     Tips en vennTips en venn
 
Design by InBusiness | Powered by i-tools.no