Åpningstider

Kontoret er åpent

09.00-15.00 mandag til fredag

 

Telefonen er betjent 

08.00-16.00 mandag til fredag

Tlf. 32 75 59 59

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Kan endelig starte byggingen i Roaskogen

Eiker Eiendomsutvikling fikk i siste kommunestyremøte klarsignal til å starte utbyggingen av sitt nye boligfelt i Roaskogen. En av grunneierne på stedet ønsket ikke å inngå avtale om grunnavståelse til vei, og nå blir det ekspropriasjon i stedet.

Kan endelig starte byggingen i Roaskogen
Daglig leder i EEU, Torgeir Finnerud, konstaterer at mange har brukt tomten til Roaskogen 2 som søppelfylling og at de må ta en grundig opprydding før anleggsarbeidene settes i gang.


Fase to av utbyggingen i Roaskogen ble godkjent i kommunestyret så tidlig som i oktober 2011. Men opparbeidelse av vei, vann og kloakk skulle vise seg vanskeligere enn forventet.
 
Det er inngått avtaler med alle grunneierne, unntatt eierne av gnr/bnr 75/1 (Sameiet Bermingrud, Brattensborg, Gregersen). Disse grunneierne har ikke akseptert EEUs forskjellige forslag til utenrettslige løsninger. Grunneierne er derfor varslet om søknad om ekspropriasjon ved manglende avtale.
 
Da saken ble behandlet i kommunestyret onsdag, sa Hans Kristian Sveaas (H) at ekspropriasjon ikke var en ønsket løsning, men så ikke noen annen løsning ettersom det ikke var mulighet for en enighet.
 
Det blir oppstart denne høsten med planering og opprydding i området, som i flere år ble brukt av tidligere Ytong som fylling for betongmasser og skrapjern.
 
Under veis i arbeidet med planene for Roaskogen har det også dukket opp andre gjenstander i den fyllingen, men så langt tyder ingenting på forurenset grunnvann i området.
 
- Vi ser at folk i området har brukt stedet som en fylling for mer enn det som var meningen, og vil nå ta jobben med å få ryddet opp, samt sjekke for eventuell forurensning, sier Torgeir Finnerud.
 
- Dette er et felt hvor vi ønsker å kombinere tradisjonelle eneboligtomter opp til rundt ett mål med rekkehus. Eneboligtomtene vil bli solgt uten noen form for binding slik at det er opp til hver og en å velge hustype, forteller Finnerud.


Tilbake Tilbake     Tips en vennTips en venn
 
Design by InBusiness | Powered by i-tools.no