Åpningstider

Kontoret er åpent

09.00-15.00 mandag til fredag

 

Telefonen er betjent 

08.00-16.00 mandag til fredag

Tlf. 32 75 59 59

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Har byggeprosjekter for over 100 mill.

Eiker Eiendomsutvikling AS har byggeprosjekter for over 100 millioner kroner på beddingen. I løpet av de neste tre årene håper selskapet at flere av prosjektene er i gang og at bybildet i Hokksund nok en gang endres til det bedre.

Har byggeprosjekter for over 100 mill.
Torgeir Finnerud i Eiker Eiendomsutvikling AS har prosjekter til over 100 mill. kroner på planstadiet. Nå håper han at de kan lande en rekke planer i årene som kommer for å få fortgang på byfornyelsen i Hokksund.- Vi har en rekke prosjekter på gang, men noen har dessverre latt vente på seg. Ett av disse er den såkalte branntomta i Stasjonsgata 30. Etter at høyhusplanene falt i grus har vi bevisst latt det prosjektet ligge på vent, sier daglig leder, Torgeir Finnerud.

Den såkalte branntomta er en av de mer sentrale i Hokksund sentrum. Den tidligere rådmannen skisserte en park her, men kjente byutviklere gikk sterkt imot dette. Også Finnerud ser liten nytte i en park med så mye grøntområder som Hokksund ellers har å by på.

- Det viktigste med en slik tomt er å få et bygg som skaper aktivitet på dagtid og ellers i døgnet. Et kombinert bygg med blant annet næring og boliger vil sikre dette. Å bruke en slik verdifull tomt til park med så mye grønt rundt oss, vil være sløsing, sier Finnerud.

Prosjekter i fleng
Ved siden av branntomta i sentrum, har Eiker Eiendomsutvikling tanker om en større utbygging rundt det gamle Loe-bygget i Stasjonsgata 72-74 og Stasjonsgata 64 som nå huser Aurora Kunstlys, Roy’s Pressetjeneste og reisebyrået 4travel.

- Vi laget et konkret forslag for disse byggene i forbindelse med konkurransen om nytt Nav-kontor. Dette er planer vi nå vil hente fram igjen, og selv om det nødvendigvis må bli visse endringer, tror jeg vi kan bruke mange elementer herfra. Men dette er planer som ligger minst tre år fram i tid, forteller Torgeir Finnerud.

På sikt skal Stasjonsgata 64 rives og erstattes med et nytt bygg som skal kobles sammen med Loe-bygget. Helsestasjonen er nylig flyttet inn i Stasjonsgata 72-74 sammen med Eiker Eiendomsutvikling, men prosjektet vil videreutvikles med flere boliger. Bare denne utbyggingen alene vil bety et samlet leieareal på mellom to og tre tusen kvadratmeter i Hokksund sentrum.

Støperigata
I Støperigata planlegges det nå et boligprosjekt for utviklingshemmede i tillegg til vanlige leiligheter. Det er snakk om åtte av hver type - til sammen 16 enheter. Det er noe usikkert når det kan blir byggestart her, men Torgeir Finnerud håper det kan skje så tidlig som mulig neste år.

Støagata
Den gamle tannklinikken i Hokksund er ikke akkurat noe vakkert skue. Derfor ønsker Eiker Eiendomsutvikling å rive hele huset og sett opp et tidsriktig bygg som står i stil til de omliggende nybyggene, blant annet Nav-bygget.

- Området er verken regulert eller søkt bygget på så dette er noe lengre fram i tid, men vi mener det er riktig å starte prosessen nå for å kunne bygge her om noen år, sier Finnerud. Han ser for seg et bygg med primært boliger, men dersom etterspørselen på næringslokaler er bra, kan også dette vurderes her.

Haugveien
Haugveien på vestsiden av jernbanen har vært planlagt som rusboliger i lengre tid, men utbyggingen har latt vente på seg. Nå er det fart i byggingen og innflytting forventes i første halvår 2011. Det dreier seg her om syv boliger til mennesker med rusproblemer på tomta som tidligere huset kommunale boliger. Det ene huset her brant ned til grunnen for noen år siden.

Roaskogen
Roaskogen på Røren er et nytt tomtefelt med ca. 25 enheter som EEU har startet reguleringen og planleggingen av slik at saken kan behandles i kommunen neste år. De regner derfor med å kunne tilby byggeklare tomter i 2011.

- Dette er et felt hvor vi ønsker å kombinere tradisjonelle eneboligtomter opp til rundt ett mål med rekkehus. Eneboligtomtene vil bli solgt uten noen form for binding slik at det er opp til hver og en å velge hustype, forteller Finnerud.

Eiker Eiendomsutvikling har i tillegg flere andre prosjekter på gang i andre tettsteder i kommunen og får dermed noen aktive år framfor seg. Men de største utbyggingene kommer i Hokksund, og nå venter selskapet med spenning på hva den nye sentrumsplanen vil gi av avklaringer.


Tilbake Tilbake     Tips en vennTips en venn
 
Design by InBusiness | Powered by i-tools.no