Åpningstider

Kontoret er åpent

09.00-15.00 mandag til fredag

 

Telefonen er betjent 

08.00-16.00 mandag til fredag

Tlf. 32 75 59 59

Meld deg på vårt nyhetsbrev

BoligformidlingEiker Eiendomsutvikling AS overtok i 2003 Øvre Eiker kommunes boliger. Vi har ca 330 boliger for utleie fordelt over hele kommunen. Dette er kommunale boliger inklusive omsorgsboliger, boliger for flyktninger osv.
 
For å få tildelt bolig må du søke via Øvre Eiker kommune ved Boligtjenesten.
 
Søknadsskjemaer kan fås ved henvendelse til Servicesenteret i rådhuset tlf. 32 25 10 00
 
Ordningen er behovsprøvd, og det er en egen gruppe som tildeler boliger. Det er tildelingsmøter én gang pr. måned.
 
Den boligsosiale handlingsplanen omfatter og legger føringer på to viktige områder:
 
1) Utvikling av boligtilbud og botiltak for de grupper av befolkningen som har vansker med å skaffe eller beholde bolig på egen hånd.
 
2) Påvirkning av fremtidig befolkningsprofil i kommunen gjennom tilrettelegging av tomtearealer og gjennomføring av utbyggingsprosjekter i privat eller kommunal regi.
 
Vi er kommunens viktigste redskap for å nå målene i den boligsosiale handlingsplanen. En kontinuerlig og dynamisk oppfølging av planen anses som en av de viktigste suksessfaktorer for å nå disse målene.
 
Boliger som vi har for salg eller utleie på det åpne markedet annonseres spesielt på våre sider og inngår ikke i den boligsosiale ordningen som administreres av kommunen.


Søknadsskjema finner du HER


Søknaden sendes til post@ovre-eiker.kommune.no
og merkes med: Søknad om kommunal bolig


Du kan også sende den i brevs form til:
Boligtjenesten Øvre Eiker kommune, Rådhuset, 3300 Hokksund. Eller ta kontakt 32 25 10 00.

Tilbake Tilbake     Tips en vennTips en venn
 
Design by InBusiness | Powered by i-tools.no